Manuals

Documentació sobre el Framework

El Framework proporciona molta informació en forma de comentaris al codi.

Requeriments
Descarregueu el Framework
Instal·lació
Primeres passes
Estructura de directoris
Bootstrap i ordre de càrrega
Mecànica de les url
Cassandra CQLSÍ
Codi d'un cron d'exemple que usa CQLSÍ per a guardar dades a Cassandra