Manual - Començant, primeres passes

Un cop s'ha clonat des de Git, i el servidor Apache està configurat, heu de fer algunes passes:

 1. Donar permissos al directori cache/ . 777 per al directori i 0666 a cache/.
 2. Reviseu que la configuració bàsica és funcionat. Obriu el navegador apuntant al vostre Virtual Host i hauríeu de veure un missatge com aquest:
 3. Editar config/general.php i canviar:
  define('FIRST_TIME', true);
  A:
  define('FIRST_TIME', false);
  Això activarà el Framework i us mostrarà l'aplicació bàsica DemoApp quan hagueu configurat les rutes a config/development.php.
 4. Editeu config/general.php si voleu desactivar el multi-idioma (activat per defecte)
  define('MULTILANG', true);
 5. Editar el vostre config/development.php per a reflectir les rutes i les url per al projecte
  $st_server_config = array( 'environment'  => ENVIRONMENT,
                'web'      => array(  'http' => 'http://develwww.cataloniafw.com/',
                              'http_enabled'	=> true,
                              'https' => 'https://develwww.cataloniafw.com/',
                              'https_enabled' => false),
                'cdn'      => array(  'images' => array( 'http' => 'http://images.cataloniafw.com/',
                                        'https' => 'https://images.cataloniafw.com/'),
                              'videos' => array( 'http' => 'http://video.cataloniafw.com/',
                                        'https' => 'https://video.cataloniafw.com/')
                            ),
                'storage'    => array(  'web_root'     => '/srv/web/cataloniaweb/www/',
                              'catfw_root'    => '/srv/web/cataloniaweb/',
                              'classes_root'   => '/srv/web/cataloniaweb/classes/',
                              'cache'       => '/srv/web/cataloniaweb/cache/',
                              'tmp'        => '/tmp/',
                              'logs'       => '/var/logs/www/'
                            )
               );
 6. Si necessiteu configurar un entorn de desenvolupament per a múltiples desenvolupadors, se suggereix usar server name:
  $s_requested_host = \CataloniaFramework\Requests::getServerName();
  
  if ($s_requested_host == 'devel1.elvostrelloc.cat') {
    $s_dir = '/srv/devel1.elvostrelloc.cat/elvostrelloc.cat/';
  } elseif ($s_requested_host == 'devel2.elvostrelloc.cat') {
    $s_dir = '/srv/devel2.elvostrelloc.cat/elvostrelloc.cat/';
  /* ... */
  } else {
    $s_dir = '/srv/elvostrelloc.cat/';
  }
  
  // I redefinir l' array $st_server_config
  $st_server_config['storage'] = Array('web_root'   => $s_dir.'www/',
                     'catfw_root'  => $s_dir,
                     'classes_root' => $s_dir.'classes/',
                     'cache'    => $s_dir.'cache/',
                     'tmp'     => '/tmp/',
                     'logs'     => '/var/logs/www/'
                     );
  

Tornar a la plana principal del Manual